gitaar leren spelen

GITAAR LEREN SPELEN

GITAAR LEREN SPELEN

Wil je gitaar leren spelen? Dan zul je misschien veel twijfels en vragen hebben: ‘Heb ik er talent voor?’, ‘Ben ik niet te oud?’. In het geval van flamenco: ‘Is het niet veel te moeilijk?’. Of je kan juist hoge verwachtingen hebben: ‘Ik wil na één jaar wel stukken van Paco de Lucia kunnen spelen.’

Mijn filosofie

Na ruim 20 jaar ervaring met het geven van gitaarlessen weet ik één ding zeker: Goed gitaar leren spelen hangt van veel factoren af. Iedereen is anders en talent is een complex begrip.

Om daarmee te beginnen: er zijn veel aspecten bij het leren waar een ieder meer of minder aanleg voor kan hebben. Niemand zal veel aanleg hebben voor alle aspecten of voor helemaal geen één. Je kan meer of minder aanleg hebben voor melodie, ritme of harmonie maar de motoriek van je vingers staat daar weer los van. En het koppelen van beide aspecten is weer een andere factor.

Iedereen leert ook nog op zijn manier: De één is beter in intuïtief (op gevoel) nieuwe stof aanleren terwijl de ander het eerst wil begrijpen of analyseren en het daarna pas goed kan spelen. In de praktijk heb je overigens beide manieren nodig en moet je ze in elkaar laten overvloeien.

Verder verschilt de mate van het begrip voor het muziekgenre per persoon. Iemand kan de essentie van bepaalde muziek beter begrijpen terwijl hij hem zelf niet zo goed kan vertolken. En iemand anders kan misschien iets wel soepel spelen maar met minder diepgang. Kortom waar het om gaat is dat je je verbetert in aspecten waar je minder goed in bent en zo heeft iedereen genoeg te leren.

Wat is het belangrijkst bij het gitaar leren spelen?

In mijn ervaring is dan ook de belangrijkste factor uiteindelijk niet ’talent’ maar hoe graag je iets wilt leren. Dat is uiteindelijk bepalend voor hoe ver je met gitaar (of welk instrument dan ook) komt. Ook maak je betere kansen als je al veel hebt geluisterd naar de muziekstijl die je wilt leren en daar dus (onbewust) veel over weet. Dan weet je namelijk ook veel beter wát je graag wilt leren spelen.

Met welke stijl beginnen?

Twijfel je met welke stijl je zou moeten beginnen of welke stijl je zou willen leren? Of je weet niet zeker hoe de stijl heet wat je mooi vindt, kijk dan verder op deze pagina met informatie over muziekstijlen behorende bij de Spaanse gitaar.

Privéles nemen of zelf via internet leren?

Er is tegenwoordig een zeer groot aanbod aan tutorials op YouTube te vinden waarmee je zelfstandig gitaar zou kunnen leren spelen. Of dit goed zal werken hangt van een aantal factoren af.

In het kort denk ik dat als je helemaal van nul moet beginnen je best zelf via internet aan de slag kan. Als je al wat basisvaardigheden hebt en je wilt je helemaal aan flamenco wijden, dan zou ik aanraden om bij een goede docent les te nemen.

Om te beginnen is er zo’n grote hoeveelheid aan lesvideo’s op YouTube te vinden dat het heel moeilijk is een bepaald systeem aan te houden. Verder ontbreekt er sowieso een algemeen aanvaarde didactische methode voor flamenco waardoor niet iedereen de technieken op dezelfde manier uitvoert of uitlegt. Daar kunnen dan ook verkeerde aanwijzingen tussen zitten terwijl het juist zo belangrijk is om vanaf het begin de flamencotechnieken goed aan te leren.

In dit blog heeft gitaardocent Bart Hennephof de voor- en nadelen van gitaar leren spelen via internet vergeleken met leren met een gitaarleraar.