Pdf-download voor leerlingen (met wachtwoord): Farruca

Compás basis

Speel golpe en slag afwisselend en hou daarbij de beweging van de rechterhand goed in de gaten: golpe uit de vinger en slag uit de draaiing van de pols!

Farruca compas basis
Compás met ophaal

Nu voeg je overal een ophaal toe. De beweging van de ophaal die vóór een golpe komt is uit de vinger maar de beweging van de ophaal die vóór een slag komt is uit de pols. Probeer dit goed in de gaten te houden. Als het niet lukt ga terug naar de vorige stap!

Farruca compas met ophaal
Compás met de lange rasgueado

De slag op de tweede tel van de A-mineur kan telkens vervangen worden door een rasgueado. Probeer eerst de over een hele tel uitgerekte rasgueado die ook in Soleares wordt gebruikt!

Farruca compas met lange rasgueado
Compás met de korte rasgueado

De slag op de tweede tel van de A-mineur kan telkens vervangen worden door een rasgueado. Probeer nu de korte rasgueado. Deze duurt een halve tel en begint na dat je de tweede tel nog zacht aanslaat. Na deze rasgueado kan geen ophaal komen omdat die al omhoog eindigt.

Farruca compas met korte rasgueado
Compás met variatie in de akkoorden

Nu kun je variëren in de akkoorden. Er is dan een melodielijn in de hogere noten. Je kan beide rasgueados gebruiken. Aan het einde is een variatie die met de duim gespeeld wordt.

Farruca compas met variatie in akkoorden
Falseta

Een traditionele falseta in Farruca in de versie van Paco Peña. Grotendeels wordt een picado gespeeld. Op de eerste tel is de picado vaak tegelijk met een duim: de melodie is dan vallend (picado) maar de duim niet!

Farruca falseta Paco Peña